indexhibit : email : admin

Objektas: Vienbutis gyvenamasis namas Maskvoje, Rusijoje, 2010 m.

Užduotis: Statinio architektūros projektas

Architektai: Adomas Kondratas, Audronė Kondratienė

Aprašymas: Tai trijų zonų – garažo, gyvenamosios zonos ir kambarių zonos – statinys. Garažo ir gyvenamoji zonos suformuoja priekinį kiemą, į kurį patenkama iš gatvės per vartus: šeimininkų automobiliai įvažiuoja tiesiai į garažą, svečių automobiliams skirta ilga aikštelė palei garažą. Gyvenamoji zona planuojama skersai sklypo ir kartu su kambarių zona suformuoja galinį kiemą, skirtą rekreacijai.
Trys zonos – trys tūriai. Gyvenamoji ir garažo zonos projektuojamos vieno aukšto, o kambarių zona – dviejų aukštų.
Rezultatas - apie 360 kv.m. gyvenamasis namas didelei šeimai. Preliminarūs namo gabaritai – 22,40 m x 24,38 m. Trijų tūrių statinys nuo gatvės tvoros statomas 3-5 m (garažo zona), įėjimas projektuojamas toliau, maždaug per namo vidurį.

--


Genplanas Pirmo aukšto planas Antro aukšto planas
Built with Indexhibit